Jaemi Club Algemene handelsvoorwaarden

Op alle activiteiten tussen u en Jaemi Club zijn de onderstaande handelsvoorwaarden van toepassing:

1. Sluiten van een contract
1.1 De presentatie van onze producten in de Jaemi Club webshop is slechts een vrijblijvende uitnodiging voor u om bij ons goederen te bestellen.
1.2 Met het versturen van de bestelling doet u een bindende offerte voor het sluiten van een koopcontract.
1.3 De offerte wordt door ons aanvaard doordat wij de goederen leveren. De automatisch gegenereerde bevestigingsmail voor de bestelling is nog geen aanvaarding van de offerte, maar documenteert alleen dat de bestelling bij ons is aangekomen. Het staat ons vrij om te beslissen of wij een bestelling al dan niet aanvaarden. Als wij een bestelling niet uitvoeren, delen wij u dit onmiddellijk mee.
1.4 Als wij tijdens de bewerking van uw bestelling vaststellen dat de door u bestelde producten niet beschikbaar zijn, wordt u daarover per e-mail geïnformeerd. Een contract over de niet-beschikbare goederen komt niet tot stand.
1.5 Wij verkopen onze goederen uitsluitend aan eindconsumenten met een leeftijd van 18 jaar en ouder en alleen in hoeveelheden die in de handel gebruikelijk zijn.

2. Herroeping
2.1 Herroepingsrecht
U hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen deze overeenkomst te herroepen.
De herroepingstermijn bedraagt 14 dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen daadwerkelijk in bezit heeft gekregen.
U meld u retour aan op het volgende e-mailadres: r

U kunt het product terugsturen in dezelfde doos naar het adres die u heeft gekregen nadat u uw retour per e-mail heeft aangemeld.

2.2 Gevolgen van de herroeping
Wanneer u deze overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaanexclusief de verzendkosten, onverwijld en uiterlijk binnen 14 dagen nadat wij de goederen hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken we hetzelfde betaalmiddel waarvan u bij de oorspronkelijke transactie gebruik hebt gemaakt. Betaling geschiedt pas na ontvangst van de teruggezonden producten. Verzendkosten worden enkel teruggestort indien de gehele order wordt geretourneerd. Bij retourneren van een deel van de order wordt verzendkosten niet teruggestort.

De termijn van herroeping wordt nagekomen indien u de producten voor het verstrijken van de termijn van 14 dagen terugstuurt. De retourkosten van het product komen voor Jaemi Club.

 


3. Levering/verzendkosten
3.1 De minimale bestelwaarde bedraagt 25,00 euro.

3.2 De verzendkosten bedragen 6,95 euro.

3.3 De bestelling wordt binnen 1 tot 3 werkdagen na de besteldatum verzonden, mits uw gegevens correct zijn.

4. Prijzen en betalingswijzen
4.1 De prijzen die op het tijdstip van de bestelling zijn aangegeven, zijn van toepassing. Bij alle prijzen is de BTW inbegrepen.

4.2 De betaling van de goederen wordt vooraf voldaan. Betalingen van uw order geschiedt via IDEAL.

5. Garantie
Controleer uw producten direct na ontvangst. Problemen die na het herroepingstermijn ontstaan vallen niet meer onder het herroepingsrecht. Jaemi Club zal een passende oplossing zoeken om het probleem op te lossen. Hiervoor dient u wel zo spoedig mogelijk (5 werkdagen na verval van herroepingsrecht) contact met ons op te nemen per e-mail.

U kunt mailen naar: info@Jaemiclub.nl

In alle gevallen zijn de wettelijke garantiebepalingen van toepassing. Niet alles valt onder de wettelijke garantiebepalingen. Hiervoor zal Jaemi Club het probleem eerst uitzoeken. 

6. Auteursrecht en handelsmerk
De complete inhoud van de website inclusief teksten, grafieken, foto's, afbeeldingen, bewegende beelden, geluiden, illustraties en software is ons en/of content-providers. Deze inhouden zijn auteursrechtelijk of door andere rechten beschermd. Ze mogen uitsluitend met onze uitdrukkelijke toestemming worden gebruikt.
Alle op de website gebruikte handelsmerken zijn - tenzij anders is vermeld - onze handelsmerken. Deze mogen zonder onze voorafgaandelijke schriftelijke toestemming niet worden gebruikt.

7. Toepasselijk recht
Op de contractuele relatie met u is het Nederlands recht van toepassing. 

8. Exploitant
Jaemi Club
BTW-nummer: NL 12 97 86 093 B01
KvK nummer: 61506672